Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời Cáo phó ông: Vincente Nguyễn Văn Thỉnh