Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B7-08

Phêrô

Trần Văn Mễ

1939

04/03/1990

51

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C3-35

Anna

Phạm Thị Hồng

1928

04/03/2010

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-14

Augustinô

Nguyễn Quang Kỳ

1964

04/03/2000

36

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-34

Phanxicô Xavie

Nguyễn Thượng Hiền

1975

04/03/2001

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D3-13

Gioan

Trương Công Linh

1976

04/03/2002

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D4-31

Antôn

Nguyễn Văn Liên

1945

04/03/2006

61

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D4-44

Giuse

Nguyễn Xuân Trường

1940

04/03/2007

67

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-31

Giacôbê

Ngô Đình Chang

1916

04/03/2006

90

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F12-14

Phanxicô

Nguyễn Nguyên

1949

04/03/1975

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F13-10

Vincentê

Nguyễn Đạt

1910

04/03/1975

65

*

Results 1 - 10 of 10

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày