Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B5-12

Vincentê

Bùi Khắc Mỵ

1954

08/06/1986

32

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C1-08

Maria

Nguyễn Thị Hoài

1931

08/06/2007

76

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C4-17

Anna

Nguyễn Thị Phương

1932

08/06/2010

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-24

Đaminh

Bùi Trung Kiên

1962

08/06/2011

49

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-45

Augustinô

Đào Ngọc Bảo

1922

08/06/2001

79

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D3-49

Phêrô

Bùi Tân Nhất

1985

08/06/2003

18

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-49

Tôma

Nguyễn Đức Lục

1957

08/06/2007

50

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F12-04

Giuse

Bùi Văn Hòa

1902

08/06/1982

80

*

Results 1 - 8 of 8

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày