Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-09

Maria

Trịnh Thị Vẻo

1926

04/02/2003

77

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A7-01

Maria

Quách Thị Thân

1932

04/02/1997

65

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

K123

ĐAMINH

HÀ CÔNG HÒE

1921

04/02/2013

92

*

Results 1 - 3 of 3

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày