Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

60 Bài Thánh Ca Mừng Năm Thánh (1954-2014)

 1.Năm Thánh Đã Về

 2.Hồi tưởng lại Tình Yêu Chúa

 3.Hồi tưởng

 4. 60 năm chỉ một Tình Yêu

 5.Dâng Mẹ 60 năm

 6.Tin tưởng vào Chúa

 7.Chúa đã cứu tôi

 8.Nơi con nương ẩn

 9.Xin phó thác mạng sống

 10.Xin tỏa ánh tôn nhan

 11.Địa Cầu đầy ân sủng Chúa

 12.Hôn lễ Quân Vương

 13.Hiển Linh

 14.Hát vang lên

 15.Tình Thương Chúa đời đời con ca tụng

 16.Ngày Chúa Giáng Sinh

 17.Xin Thánh Thần đến

 18.Chúa đã đối xử đại lượng

 19.Ví như Chúa chẳng xây nhà

 20.Ánh Sáng

 21.Bài ca tôi trung 1

 22.Bài ca tôi trung 2

 23.Bài ca tôi trung 3

 24.Bài ca tôi trung 4

 25.Bị dồn ép

 26.Bỏ Thầy con biết theo ai

 27.Cầu cho Quê Hương

 28.Cây Thánh Giá –cây Tình Yêu

 30.Chính Ta đã cất nhắc Ngươi

 31.Chờ đợi

 32.Dâng Mẹ Chuỗi Mân Côi

 33.Đầy Tớ trung tín

 34.Đến cả đi

 35.Đi về nhà Chúa

 36.Dọn đường Chúa đến

 37.Giữa bầu trời đêm

 38.Hãy tìm Đức Chúa

 39.Hy lễ cuộc đời

 40.Kinh cầu xin Thánh Đaminh

 41.Kính chào Nữ Vương

 42.Lạy Mẫu Nghi

 43.Lạy Thánh Giuse

 45.Maria – Đừng sợ

 46.Mẹ là vầng trăng

 47.Mẹ ơi

 48.Mẹ sầu bi

 49.Ngôi lời Thiên Chúa

 50.Ôi Ánh sáng

 51.Sức Mạnh của Chúa

 52.Ta cùng lên núi Chúa

 53.Thầm lặng thực thi

 54.Thờ Cha Kính Mẹ

 55.Tiếng Chuông sớm mai

 56.Trở về

 57.Trở về với Chúa

 58.Vẫn chờ đợi Người

 59.Về với Mẹ Lavang

 60.Xin Người rộng lượng

 61.Xin về với Cha

Trang Chủ Nhạc Thánh Ca Nhạc Mạnh Hùng OP 60 Bài Thánh Ca Mừng Năm Thánh