Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Lòng thương xót Chúa cần chúng ta cộng tác.

tinyeu-LongthuongxotChua-1024x819

1.
Mấy ngày nay nở rộ phong trào kính Lòng Thương Xót Chúa.
Nguy cơ là,
Có những nhóm phong trào quả quyết Chúa nhiều lòng thương xót,
họ cho rằng tội nào Chúa cũng tha.

2.
Tôi hỏi Đức Mẹ:
Nên có thái độ nào trước phong trào coi như đạo đức này?

3.
Đức Mẹ khuyên tôi hãy nhớ đến lời Chúa Giê-su đã phán:
“Mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không được tha” (Mc 3, 28-30).

4.
Tôi hỏi Đức Mẹ:
Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?
Đức Mẹ trả lời:
Đó là tội cố tình xúc phạm đến lòng thương xót Chúa.

5.
Rộng ra, tội xúc phạm đến lòng thương xót Chúa có nhiều hình thức:
Lạm dụng lòng thương xót Chúa
Chối bỏ lòng thương xót Chúa
Khinh dể và thách thức lòng thương xót Chúa.

6.
Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy:
Những người phạm đến lòng thương xót Chúa,
là người cố chấp, chống đối với tình thương Chúa,
họ từ chối để cho Thần Khí dạy dỗ và chạm đến.

7.
Vắn tắt: tội phạm đến Thần Khí là từ chối nhận mình có tội.

8.
Tôi thấy xót xa khi nghĩ đến những người đang sống xúc phạm đến lòng thương xót Chúa.
Họ nghĩ: Cứ phạm tội, vì tội nào cũng sẽ được tha, họ lao mình vào tội.

9.
Họ quên mất:
Điều kiện để Chúa tha tội, đó là con người phải có lòng ăn năn và nhìn nhận tội lỗi mình.
Như lời thánh Augustino đã nói:
“Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người; nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người”

10.
Đức Mẹ dạy:
Tội hồng phúc – nếu chúng ta biết khiêm nhường nhìn nhận.
Tôi vô phúc – nếu chúng ta chối bỏ tội.
Đừng ngụy biện ỷ lại vào lòng thương xót mà lao vào tội lỗi nữa.
Hãy ăn năn, mà chạy đến với lòng thương xót Chúa.

11.
Tôi tự nhủ và các bạn hãy tự nhủ:
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con

Long Xuyên, ngày 14.08.2023
 

Tác giả: + GB. Bùi-Tuần

Trang Chủ Chia Sẻ Mẹ Maria