Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ĐƯỢC RƯỚC LỄ MẤY LẦN MỘT NGÀY

ruoclemaylantrongngay

Thưa cha, con là một người mới theo đạo Công giáo. Có một thắc mắc mà con đã hỏi thăm các bạn bè công giáo, các thày dạy giáo lý và ngay cả một vài linh mục nhưng không tìm được một câu trả lời thống nhất.  Theo luật giáo hội hiện nay, giáo dân được rước lễ một ngày mấy lần? Nếu con muốn rước lễ một ngày 3 lần hoặc hơn thì có được không?

 

Chiếu theo điều 917 trong sách Giáo luật hiện hành của giáo hội (năm 1983), “...ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ thêm một lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong thánh lễ mà họ tham dự”.

 

Ý kiến cho rằng có thể rước nhiều lần trong ngày có lẽ bắt nguồn từ cách cắt nghĩa câu ‘có thể rước lễ thêm lần nữa...trong thánh lễ mà họ tham dự’. Thật ra, theo sự hướng dẫn của Ủy Ban Giải Thích Giáo Luật của Toà thánh thì câu này có nghĩa là chỉ được rước lễ thêm một lần nữa trong ngày nếu tham dự thánh lễ, chứ không phải là trong mọi thánh lễ tham dự trong ngày (xem Obsevatore Romano 13-11-1984).

 

Song song với điều 917, điều 921 trong Giáo luật cũng ghi rằng: “1. Các Kitô hữu lâm cơn nguy tử, dù vì bất cứ lý do gì, cần được bổ dưỡng bằng việc rước lễ như của ăn đàng. 2. Cho dù ngày ấy họ đã được rước lễ rồi, cũng rất nên cho họ rước lễ lần nữa nếu mạng sống họ bị lâm nguy”. Như vậy, cho dù đã được rước lễ 2 lần trong ngày, khi gặp trường hợp nguy tử, cũng có thể xin rước lễ lần nữa với tính cách là của ăn đàng.

 

Tóm lại, theo tinh thần của hai điều trên trong Bộ giáo luật mới, người giáo dân có thể được rước Mình Thánh Chúa tối đa 2 lần cùng ngày trong hoàn cảnh bình thường, và một lần nữa trong tình trạng nguy tử, với tính cách là Bí tích sau cùng trước khi chết.

 

Lm. Đa Minh Trần Quốc Bảo, DCCT

 

 

 

Trang Chủ Chia Sẻ Hỏi Đáp