Lời Chủ Chăn – Tháng 03-2023 : Lạy Chúa, con phải làm gì? (Cvtđ 22: 9).

Lời Chủ Chăn – Tháng 03-2023 : Lạy Chúa, con phải làm gì? (Cvtđ 22: 9).

Lời Chủ Chăn – tháng 3 – năm 2023

Lạy Chúa, con phải làm gì? (Cvtđ 22: 9)

 

Quý Cha và Quý Tu sĩ t...

Tiến trình Hồ sơ cho án phong chân phước và phong thánh.

Tiến trình Hồ sơ cho án phong chân phước và phong thánh.

TIẾN TRÌNH HỒ SƠ CHO
ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH [1]

Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng

WHĐ (26.02....

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giám mục phải có phép Toà Thánh khi cho phép cử hành Thánh lễ theo nghi lễ cũ.

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giám mục phải có phép Toà Thánh khi cho phép cử hành Thánh lễ theo nghi lễ cũ.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ:
GIÁM MỤC PHẢI CÓ PHÉP TOÀ THÁNH
KHI CHO PHÉP CỬ HÀNH THÁNH LỄ THEO NGHI LỄ CŨ

H...

Thứ Tư Lễ Tro: Những câu hỏi đáp.

Thứ Tư Lễ Tro: Những câu hỏi đáp.

THỨ TƯ LỄ TRO: NHỮNG CÂU HỎI ĐÁP

James Akin

Hỏi: Thứ Tư Lễ Tro là gì?

Đáp: Thứ Tư Lễ Tro là ngày bắt đầ...

Tin Mới Nhất

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365